مهندس فتحی سه شنبه 5 اسفند 1393 04:06 ق.ظ نظرات ()

جامعه مهندسان نقشه بردار استان همدان در روز جمعه مورخ 92/11/18 با حضور اعضای جامعه، طی جلسه مجمع عمومی علنی و رسمی گردید.

جلسه ابتدا با سخنرانی آقای مهندس احمد رفیعی میرزا آغاز گردید و ایشان در خصوص اهمیت "جامعه مهندسان نقشه بردار ایران" و نقش موثر و بسزایی که این جامعه از گذشته تا کنون در روند پیشرفت ژئوماتیک کشور داشته سخنرانی نمودند.

لازم به ذکر است در این جلسه رئیس هیئت مدیره جامعه نقشه برداران ایران آقای مهندس میرزایی نیز حضور داشتند و در جمع مهندسین نقشه بردار استان همدان در خصوص کلیت فعالیت ها و اهداف جامعه نقشه برداران ایران سخنرانی فرمودند.

همچنین در این جلسه پس از انتخاب هیئت رئیسه رأی گیری به منظور انتخاب هیئت مدیره و بازرس صورت گرفت و اعضای هیئت مدیره متشکل از 5 نفر عضو اصلی (آقایان مهندسین احمد رفیعی میرزا، ناصر عنابی، مرتضی حیدری مظفر، سجاد عسلی مهر، امین گیو) و 2 نفر عضو علی البدل (آقایان مهندسین امید احمری و علیرضا حاصلی) و همچنین بازرسان متشکل از 1 نفر عضو اصلی (خانم مهندس ناهید برجیان) و 1 نفر علی البدل (آقای مهندس آرمان نجاتی) انتخاب گردیدند.

20.jpg (640×276)


همچنین اولین جلسه هیئت مدیره جامعه مهندسان نقشه بردار استان همدان روز شنبه مورخ 92/11/19 با حضور تمامی اعضاء منتخب هیئت مدیره تشکیل گردید. در این جلسه آقای مهندس رفیعی میرزا به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای دکتر حیدری مظفر به سمت نایب رئیس و آقای مهندس امین گیو به سمت خزانه دار انتخاب شدند.