مهندس فتحی سه شنبه 5 اسفند 1393 02:34 ب.ظ نظرات ()

متعاقب برون سپاری تهیه نقشه های تفکیکی آپارتمانها به مهندسان نقشه بردار از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به موجب تصویب 2 قانون و آئین نامه اجرائی آنها در سازمان ثبت، تشخیص دیگری از وظایف این سازمان در راستای سیاست برون سپاری به مهندسان نقشه بردار واگذار گردید.

این قوانین عبارتند از:

        1- قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی به شماره 4106/402 مورخ 30/01/89

             2- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و آیین نامه اجرایی آن مصوب 25/04/91 رئیس محترم قوه قضائیه

فراهم شدن این شرایط ، زمینه های کاری مناسبی را برای حرفه مهندسی نقشه برداری ایجاد نموده است که انشااله با استفاده بهینه از این فرصت به دست آمده بتوانیم جایگاه واقعی رشته و حرفه را در کشور ارتقاء دهیم.